Komplikace a léčba dyslipidemií

Na aterosklerotická vaskulární onemocnění (ASKVO) umírá stále více než polovina obyvatel rozvinutých zemí. Jedním z nejvýznamnějších … Přečíst

Léčba chronické bolesti

Chronická bolest představuje významný celospolečenský socioekonomický problém. Výraznou měrou se podílí na invalidizaci obyvatelstva vyspělých … Přečíst

HPV viry a vakcinace

Možností primární prevence přednádorových lézí děložního čípku a tím i zhoubných nádorů děložního čípku je … Přečíst