Léčba HIV v roce 2023

V léčbě infekce virem lidské imunodeficience bylo od 80. let dosaženo několika zlomových momentů, které vedly k významnému zlepšení prognózy HIV pozitivních pacientů a které v současné době otevírají diskuzi o některých základních principech kombinované antiretrovirové terapie a umožňují změnu náhledu na dlouhodobé cíle léčby HIV. Účelem článku je zprostředkovat čtenáři přehled současné léčby HIV v ČR a náhled dalšího vývoje.

Aktuální přehled o infekcích vyvolaných respiračním syncytiálním virem a jejich prevenci

Respirační syncytiální virus (RSV) je důležitým původcem respiračních infekcí, řada z nich končí hospitalizací, případně úmrtím. Závažná jsou zejména onemocnění u dětí do 5 let a dále ve starší části populace. Vzhledem k tomu, že se v současnosti výrazně rozšiřují naše možnosti specifické prevence, je žádoucí shrnout aktuální poznatky o této infekci.

Léčba HIV v roce 2022

V léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV) bylo od 80. let dosaženo několika zlomových momentů, které vedly k významnému zlepšení prognózy HIV pozitivních pacientů a v současné době otevírají diskuzi o některých základních principech kombinované antiretrovirové terapie. Umožňují tak změnu náhledu na dlouhodobé cíle léčby HIV.

HPV viry a vakcinace

Možností primární prevence přednádorových lézí děložního čípku a tím i zhoubných nádorů děložního čípku je … Přečíst