Metabolický syndrom a diabetes mellitus: jak na mimořádné riziko ASKVO

Problematikou kardiovaskulárního rizika u pacientů s metabolickými poruchami se zabýval další webinář z cyklu Cardio Academy 2023 pořádaný společností Sanofi, který byl živě odvysílán 19. dubna 2023. Předsedajícím byl tentokrát prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z Centra preventivní kardiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Přinášíme výběr nejdůležitějších poznatků, které zazněly na této akci.

Kdo profituje z intenzivní hypolipidemické léčby po AKS?

I letos se můžete těšit na pokračování cyklu webinářů Cardio Academy, o nichž jsme vás na stránkách časopisu Profi Medicína informovali v průběhu loňského roku. Problematika kardiovaskulární prevence a související témata jsou zde nahlížena jak z multidisciplinárního, tak z úzce specializovaného pohledu. V aktuálním příspěvku přinášíme souhrn nejdůležitějších poznatků, které zazněly na březnovém webináři zaměřeném na benefity moderních hypolipidemik. Pořadatelem vzdělávacího cyklu je II. interní klinika VFN v Praze, partnerem akcí společnost Sanofi.

Zkušenosti s druhou linií léčby primární biliární cholangitidy

Problematika primární biliární cholangitidy je jedním z témat, jemuž se pravidelně věnují hepatologické odborné akce. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se v rámci 50. májových hepatologických dnů odborníci zaměřili na úskalí diagnostiky a léčbu tohoto autoimunitního onemocnění kyselinou obeticholovou ve druhé linii. V článku přinášíme souhrn poznatků, které zazněly na satelitním sympoziu společnosti AOP Health. Odborným garantem sympozia byl prezident kongresu a předseda České hepatologické společnosti prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Jaká jsou úskalí hypolipidemické léčby?

Informace o stavu hypolipidemické léčby v České republice, významu včasné intenzifikace léčby a možnostech zlepšení compliance pacientů přinesla čtvrtá část virtuální Sanofi Cardio Academy. Předsedající sympozia byla prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., vedoucí Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN v Praze.

Jak zlepšit prognózu pacientů po akutním koronárním syndromu a na co se zapomíná

Jedním z diskutovaných témat na kardiologických fórech je sekundární kardiovaskulární prevence a benefit intenzivní hypolipidemické léčby. Věnovalo se mu i satelitní sympozium společnosti Sanofi na XXXI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který proběhl 15. května v Brně. Přinášíme souhrn poznatků ze dvou příspěvků tohoto odborného bloku.

Jak ovlivnit cholesterol po infarktu myokardu?

Jaká je ideální cílová hodnota LDL-C po prodělané akutní koronární příhodě, kterými léčebnými intervencemi ji lze dosáhnout či proč má hypolipidemická léčba stále své oprávnění v sekundární prevenci pacientů po infarktu myokardu? Tyto a další související otázky se snažili objasnit odborníci z oblasti kardiologie a lipidologie v průběhu prvního webináře cyklu Sanofi Cardio Academy, který proběhl 23. března 2022 online.

Studie ARASENS fáze 3 – účinnost a bezpečnost darolutamidu v kombinaci s ADT a docetaxelem podle objemu a rizika onemocnění

Na výročním zasedání ASCO 2023 GU letos v únoru v rámci sekce věnované pokročilému karcinomu prostaty, konkrétně novým cílům a výzvám v této terapeutické oblasti a také novým lékům, vystoupila Dr. Maha Hussain s prezentací o účinnosti a bezpečnosti darolutamidu v kombinaci s androgenní deprivační terapií (ADT) a docetaxelem podle objemu onemocnění a podle rizika onemocnění zkoumaných ve studii ARASENS fáze 3. Výsledky uvedené studie prokázaly, že darolutamid plus ADT v kombinaci s docetaxelem významně snižuje riziko úmrtí o 32,5 % ve srovnání s ADT s docetaxelem, a to u pacientů s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC)3.

Co přinesl rok 2022 kardiologii

Poslední ze série loňských webinářů Sanofi Cardio Academy se ohlédl za rokem 2022. Odborníci se v něm zaměřili na kontroverzní otázky současných guidelines, specifické situace v léčbě dyslipidemie, důležitá témata sekundární kardiovaskulární prevence či postavení lipoproteinů v současné lipidologii. Předsedajícím odborného bloku byl prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha.

Jak zlepšit osud pacientů po AKS

V pořadí sedmé pokračování z cyklu virtuálních webinářů Sanofi Cardio Academy se zaměřilo na možnosti zlepšené prognózy pacientů po akutním koronárním syndromu. Předsedajícím tohoto listopadového odborného bloku byl doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno.