vaginal-urinary-infection-problems-concept_118454-20998

Hyperaktivní močový měchýř a nádorové onemocnění

Cílem práce je prezentace méně obvyklé příčiny hyperaktivního močového měchýře – nádoru močového měchýře. Základem úspěšné léčby je důkladná diferenciální diagnostika a včasné rozpoznání méně obvyklých příčin onemocnění.

inkontinence_151013-37243

Ženská močová inkontinence a současné možnosti léčby

Inkontinence moči u žen zdaleka nepředstavuje jednu nozologickou jednotku, z čehož plyne i rozdílnost léčby jednotlivých typů inkontinence. V současnosti nejen hyperaktivní močový měchýř léčený konzervativně, ale i cílená operační léčba stresové inkontinence moči mohou úspěšně probíhat ve zcela ambulantním prostředí bez nutnosti celkové anestezie či hospitalizace.

mykóza

Mykózy a dermatofytózy – diagnostické a terapeutické přístupy

Povrchové mykózy na kůži mají rozmanitý klinický obraz, jejich vznik je častější ve vlhkém a teplém prostředí, typicky při nadměrném pocení, které pacienty provází především v letních měsících. Mezi nejčastější původce plísňových onemocnění na kůži patří Trichophyton rubrum, Candida albicans nebo Mallasezia furfur. Podle etiologie je rozdělujeme na dermatofytózy, kandidózy a keratomykózy.

trombóza

Žilní tromboembolie v době covidové – možnosti prevence a léčby

Onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 je akutní infekční onemocnění, které způsobilo vznik celosvětové pandemie. Toto onemocnění je spojeno s hyperkoagulačním stavem, což pacienty predisponuje k trombózám v arteriálním a žilním řečišti. Tromboembolické komplikace signifikantně zvyšují mortalitu nemocných, proto je namístě věnovat jim patřičnou pozornost.

capsules-1079838_960_720

Farmakoterapie lymfatické nedostatečnosti a lymfedému

Lymfatická insuficience, jejímž jedním z pozdních klinických projevů je otok (lymfedém), je do značné míry zanedbávanou a podceňovanou nozologickou jednotkou. Od této skutečnosti se pak odvíjí problémy s diagnostikou časného stadia tohoto chronického progredujícího onemocnění. Farmakoterapie je metodou volby v časném stadiu lymfatické insuficience. V pokročilém stadiu, projevujícím se především lymfedémem, je destrukce lymfatických cév natolik závažná, že hlavním terapeutickým nástrojem je léčba fyzikální a farmakoterapie je léčbou podpůrnou.