Apexxnar – nové možnosti očkování proti pneumokokovým infekcím

Zápal plic a další onemocnění vyvolaná řadou sérotypů bakterie Streptococcus pneumoniae představují významný celosvětový zdravotní problém. S příchodem očkování zaměřeného proti pneumokokovým infekcím se začala globální situace měnit. Očkovací programy významně snižují výskyt těchto onemocnění, předcházejí jim a zcela neoddiskutovatelně zachraňují lidské životy.

Canakinumab v léčbě Stillovy nemoci

Stillova nemoc je poměrně heterogenní choroba, jejíž průběh může kolísat od mírných projevů až po závažné, život ohrožující stavy. Terapie onemocnění by měla být vždy vedena s ohledem na dominující klinické příznaky. Kromě glukokortikoidů a syntetických chorobu modifikujících léků nabývají na významu léky biologické, zejména inhibitory IL-1, které mají dobrou účinnost zejména u systémových forem onemocnění. Jedním z nich je kanakinumab, plně humánní protilátka proti IL-1β, který prokázal v klinických hodnoceních u dětí i dospělých se Stillovou chorobou dobrou účinnost s přijatelným bezpečnostním profilem.

Současný stav léčby CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc patří celosvětově mezi nejčastější chronická respirační onemocnění, postihuje cca 8 % dospělé populace a je jednoznačně asociována s kouřením. V České republice stále kouří cca 30 % obyvatel starších 15 let, což nás kvalifikuje na 11. místo v rámci Evropské unie. Za tabákové výrobky každoročně utratíme téměř 120 miliard Kč, v přepočtu neuvěřitelných 11 tisíc Kč na hlavu. Diagnostika a léčba tohoto onemocnění patří do rutinní praxe každého pneumologa. Cílem tohoto textu je seznámit čtenáře se základními principy moderní terapie CHOPN.

Novinky v léčbě benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je onemocnění s poměrně vysokou prevalencí. Nemocnému zhoršuje kvalitu života a v některých případech má i závažné důsledky. Většina nemocných se symptomy dolních močových cest na podkladě BHP je léčena farmakologicky. Pokud farmakologická léčba selhává, nastupuje léčba chirurgická. V oblasti léčby BHP (farmakologické i chirurgické) stále dochází k inovacím, které si kladou za cíl zjednodušit a zefektivnit léčbu. Z těchto důvodů se i do léčby BHP zapojují moderní technologie.

Vulvovaginální diskomfort – prevence a léčba

Léčba vulvovaginálních infekcí má dva základní pilíře – odstranění přemnoženého patogenu a restituci poševního prostředí. Vedle cílených antiinfekčních léčiv mají v klinické praxi široké užití nespecifická dezinficiencia. Pro svůj prokazatelný antiseptický, antiflogistický a analgetický účinek spojený se zrychlením ústupu klinických potíží je volen výplach benzydaminem. Obnovu poševního prostředí zajišťujeme probiotiky. V případě narušené trofiky poševní sliznice je vhodná lokální estrogenní substituce.

Imlifidáza a její současné místo v nefrologii

Imlifidáza (Ides, preparát Idefirix) je endopeptidáza, kterou lze použít k potlačení imunitních reakcí zprostředkovaných imunoglobulinem G (IgG). Unikátní mechanizmus účinku spočívající v rozštěpení IgG na fragmenty představuje potenciální alternativu pro terapeutické výměny plazmy u různých onemocnění. Recentně byla imlifidáza podmínečně schválena Evropskou lékovou agenturou pro desenzibilizaci, aby umožnila transplantaci ledviny u vysoce senzibilizovaných pacientů. Ve Spojených státech čeká FDA na výsledky registrační studie.

Domácí hemodialýza

Domácí hemodialýza je jednou z variant náhrady funkce ledvin, kterou provádí pacient sám (nebo s dopomocí) v domácím prostředí. Je metodou, která je v řadě aspektů z medicínského hlediska prospěšná, vyžaduje však speciální materiální vybavení, důkladné zaškolení pacientů a jejich pečlivý výběr. Při dodržení těchto kritérií je pacienty hodnocena lépe než klasická středisková hemodialýza.

Nová vakcína proti onemocnění COVID-19

Od počátku roku 2023 probíhá aktivní diskuze o potřebě nových vakcín proti onemocnění COVID-19 vyvolávaném SARS-CoV-2 virem. V důsledku globálních surveillance dat o cirkulujících variantách a subvariantách SARS-CoV-2 doporučila Technická poradní skupina pro složení vakcín proti COVID-19 Světové zdravotnické organizace aktualizovat vakcínu zaměřenou na vyvolání protilátkové odpovědi proti potomkům linie XBB s důrazem na subvariantu XBB.1.5 varianty Omicron, a zlepšit tak ochranu lidské populace zejména proti symptomatickému onemocnění.

Význam transdermálních opiodů v léčbě bolesti

Transdermální náplasti jsou jednoduchou a pohodlnou aplikační formou léčiva, která zvyšuje compliance a zlepšuje kvalitu života pacienta. Umožňuje kontinuální podávání opioidů bez výrazných výkyvů sérové hladiny v léčbě chronické onkologické i neonkologické bolesti, a to i v případě gastrointestinálních obtíží či překážek. Výhodou je aplikace ve třídenních až sedmidenních intervalech podle produktu léčiva, která současně umožňuje kontinuální dodávku analgetika v rámci konceptu minimální efektivní analgetické koncentrace.

Léčba obézního hypertonika

Při léčbě obézního hypertonika lze dnes pozitivně ovlivnit krevní tlak i hmotnost moderními antiobezitiky. Správná volba antihypertenziv i vhodně ovlivňuje komorbidity, např. rizika diabetu, tendence k otokům i hypetrofie srdce. Volit vhodnou terapii by tak měli internisté, praktičtí lékaři i diabetologové a obezitologové.