Digitální kognitivně-behaviorální terapie přináší komfort a soukromí při péči o duševní zdraví

| | ,

Počet lidí, kteří vyhledali pomoc v souvislosti s depresemi či úzkostmi, se za poslední 2 roky v České republice ztrojnásobil. Tomu však neodpovídají dostupné kapacity odborníků z řad psychologů a psychiatrů.

„Lidé, kteří chtějí řešit své duševní zdraví, se mnohdy k péči bohužel nedostávají včas. Na druhé straně dost často své problémy podceňují a řešení odkládají,“ uvádí k problematice psychiatr Martin Hollý. O vyhledání psychoterapeutické pomoci uvažovala třetina Čechů, ale nakonec služby využilo pouze 6,6 %. Lidé totiž vnímají bariéry v dostupnosti, čekací době, nesprávném přístupu a kompetenci odborníka na duševní zdraví, ale také ve vysoké ceně.

Možným řešením tak mohou být digitální terapeutické programy, jakým je i Mindwell, který nabízí systematickou péči nejčastějších psychických poruch. Díky své unikátní formě je dostupný téměř ihned, z pohodlí domova a s důrazem na soukromí. Dalším přínosem programu je podpora některých zdravotních pojišťoven – ČPZP, ZP MV ČR a VoZP. „Moc si vážíme toho, že Mindwell získal podporu od několika pojišťoven, které plně nebo částečně terapii hradí. Naším cílem je, aby Mindwell byl dostupný všem v rámci zdravotního pojištění,“ uvádí spoluzakladatelka a výkonná ředitelka projektu Jelena Holomany.

Kognitivně-behaviorální terapie – účinná forma terapie i online

Digitální terapie Mindwell funguje na principech kognitivně-behaviorální terapie (KBT). KBT se zaměřuje na změnu myšlení a chování, která souvisí s psychickými problémy. Díky strukturovanosti, orientaci na cíl a proaktivnímu přístupu lze KBT velice efektivně digitalizovat. Výzkumy ukazují, že digitální formy této terapie jsou stejně účinné jako forma tváří v tvář, např. při snižování závažnosti příznaků deprese. Kromě toho existuje mnoho výzkumů, kde byla KBT prokázána jako jedna z nejefektivnějších psychoterapeutických metod používaných při léčbě psychických potíží, jako jsou deprese, úzkosti a zvýšený stres.

Mindwell aktuálně nabízí právě terapeutické programy pro řešení deprese nebo úzkosti a již brzy zavede i terapeutický program pro syndrom vyhoření. „S Mindwell plánujeme pečovat také o duševní zdraví dětí nebo chronicky nemocných lidí. V zahraničí se ukazuje, že onkologičtí pacienti nebo pacienti s diabetem mají daleko větší míru incidence psychických poruch. Systém se soustředí hlavně na tělesná onemocnění, nikoli na psychiku, a přitom zlepšení psychického zdraví velmi často vede i ke zlepšení tělesného stavu,“ doplňuje Holomany.

Asynchronní terapie pro řešení deprese a úzkostí

Digitální terapie Mindwell se skládá ze specifických programů zaměřených buď na psychickou poruchu, nebo na psychickou nepohodu. Program se skládá z tzv. modulů, částí terapie, které na sebe tematicky navazují a otevírají se postupně. Každý modul začíná standardizovaným dotazníkem, který slouží ke sledování duševního zdraví v průběhu terapie. Dále se skládá z psychoedukace (texty, videa, audionahrávky, kazuistiky atd.), techniky KBT a interaktivních KBT cvičení, při nichž klient aplikuje získané dovednosti. Klient má v každém modulu prostor pro dotazy terapeutovi, kde může podrobněji popsat svou situaci v oblasti duševního zdraví.

Terapeut Mindwell je odborník, který klientovi pomocí písemné zpětné vazby pomáhá procházet celým programem. Do 7 dní po vyplnění modulu odešle písemnou zpětnou vazbu, díky které se klientovi odemyká další modul, a může tedy pokračovat v terapii. Dá se říct, že terapeut dohlíží na klientovu cestu, navádí při práci na terapeutických cvičeních, pomáhá aplikovat KBT techniky a reaguje na situace, které klient popisuje v modulech. V Mindwell pracují pouze psychiatři, psychologové, kliničtí psychologové a odborníci pomáhajících profesí, kteří absolvují pětiletý psychoterapeutický KBT výcvik nad rámec vysokoškolského vzdělání v oboru.

„Mindwell poskytuje bezpečný prostor pro sebepoznání a objevení hlubin vnitřního světa. Umožní rozpoznat a změnit negativní vzorce chování a myšlení, a tak pomůže na cestě za duševní rovnováhou v životě,“ upřesňuje autor programů, přední český psychiatr a psychoterapeut prof. Ján Praško a dodává: „Tento přístup kombinuje výhody digitálních nástrojů a odborné péče a přispívá k efektivnímu zlepšení duševního zdraví klientů v České republice. Je důležité poznamenat, že digitální KBT v České republice nenahrazuje roli terapeutů, ale spíše přispívá k odborné a systematické péči, která může v některých oblastech chybět. Kombinace digitálních nástrojů a odborné péče umožňuje klientům získat podporu, kterou potřebují. Jedná se o synergický přístup, který posiluje dostupnost a efektivitu péče o duševní zdraví v České republice.“

Předchozí

Checkpoint inhibitory v léčbě MSI-H mCRC

Aktuální přístupy k léčbě ovariálního karcinomu

Další