vaginal-urinary-infection-problems-concept_118454-20998

Hyperaktivní močový měchýř a nádorové onemocnění

Cílem práce je prezentace méně obvyklé příčiny hyperaktivního močového měchýře – nádoru močového měchýře. Základem úspěšné léčby je důkladná diferenciální diagnostika a včasné rozpoznání méně obvyklých příčin onemocnění.

inkontinence_151013-37243

Ženská močová inkontinence a současné možnosti léčby

Inkontinence moči u žen zdaleka nepředstavuje jednu nozologickou jednotku, z čehož plyne i rozdílnost léčby jednotlivých typů inkontinence. V současnosti nejen hyperaktivní močový měchýř léčený konzervativně, ale i cílená operační léčba stresové inkontinence moči mohou úspěšně probíhat ve zcela ambulantním prostředí bez nutnosti celkové anestezie či hospitalizace.

prostate-cancer-concept_68339-269

Záchyt a identifikace pacientů s karcinomem prostaty

Karcinom prostaty (KP) představuje nejčastější nádorové onemocnění mužů a je spojen s významnou morbiditou a mortalitou. V roce 2019 bylo na celém světě diagnostikováno přibližně 1,8 milionu nových případů, což představuje 13 % všech nádorů u mužů. Karcinom prostaty byl v roce 2019 pátou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění mužů. K hlavním předpokladům úspěšné léčby tohoto onemocnění patří časná a přesná diagnostika.

medical-health-analysis-word-chart_53876-121213

Moderní přístup k léčbě hypertoniků s dyslipidemií

Hypertenze a dyslipidemie patří mezi nejzávažnější rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Téměř 70 % pacientů s hypertenzí má také dyslipidemii, ale pouze 30 % pacientů v primární prevenci dosahuje cílových hodnot. Jak dosáhnout lepších výsledků, jak motivovat pacienty k léčbě a zlepšit adherenci? Pomocí praktických tipů a triků toho můžeme dosáhnout.

doctor-checking-blood-pressure_23-2147612162

Nové metody měření krevního tlaku

Změřit krevní tlak v současné době lze nejen za použití klasického tonometru s manžetou přiloženou na paži, ale též pomocí smart telefonu, smart hodinek, brýlí, fitness pásů, analýzou 1svodového EKG atd. Předkládáme základní principy a dostupná data o přesnosti těchto nových bezmanžetových metod.

heart-cardiac-career-billboard-rate_1134-671

Novinky ve farmakologické léčbě srdečního selhání

V roce 2021 byla publikována nová Evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. Přinášíme stručný přehled nejdůležitějších informací o novinkách farmakologické léčby chronického srdečního selhání.