Léčba plicních fibróz

Základem léčby fibrotizujících plicních procesů je zjistit, zda je možné ovlivnit, respektive eliminovat, vyvolávající příčinu. V případě identifikovaného vnějšího faktoru se lze pokusit ho z okolí pacienta odstranit, v případě vnitřního faktoru, obvykle v rámci systémových nemocí pojiva, je nutná adekvátní léčba primární choroby. Dalším pilířem terapie je antifibrotická léčba. Vhodné nemocné navrhujeme na transplantaci plic a pokročilá stadia zajišťujeme dlouhodobou domácí oxygenoterapií.