Léčba chronické bolesti

Chronická bolest představuje významný celospolečenský socioekonomický problém. Výraznou měrou se podílí na invalidizaci obyvatelstva vyspělých … Přečíst

HPV viry a vakcinace

Možností primární prevence přednádorových lézí děložního čípku a tím i zhoubných nádorů děložního čípku je … Přečíst