Akutní infarkt myokardu u mladších mužů

Akutní infarkt myokardu je závažnou, život ohrožující formou akutní ischemické choroby srdeční. Z patologického pojetí je charakterizován jako odumření buněk srdečního svalu v důsledku dlouhodobého nedostatečného zásobení myokardu krví. Nejčastější příčinou je aterosklerotické postižení koronárních tepen s destabilizací a rupturou nestabilního koronárního plátu a následnou trombózou, která vede k obstrukci postižené koronární tepny a ischemii v jejím povodí. Jde o velmi závažné, onemocnění, při kterém dochází k nedokrvení určité části srdečního svalu a nemocný je ohrožen na životě. Včasná léčba zlepšuje prognózu nemocných. Pokud není do dvou hodin obnovena recirkulace, dochází postupně ke vzniku nekrózy a mohou nastat závažné komplikace.

HPV viry a vakcinace

Možností primární prevence přednádorových lézí děložního čípku a tím i zhoubných nádorů děložního čípku je … Přečíst