Aktuální možnosti biologické léčby astmatu

Asthma bronchiale patří mezi častá chronická onemocnění. U většiny pacientů lze dosáhnout pomocí pravidelné léčby dobrou kontrolu příznaků. Asi u 5 % astmatiků s těžkým problematickým astmatem však nelze dosáhnout odeznění příznaků ani pomocí maximální standardní léčby. U těchto pacientů, ještě před nasazením trvalé kortikoterapie, je nutno zvážit cílenou biologickou léčbu. V dnešní době máme na výběr již několik molekul. Biologická léčba má oproti kortikosteroidům příznivý bezpečnostní profil. Očekávaným efektem je snížení/odeznění exacerbací nebo redukce/vysazení trvalé systémové kortikosteroidní léčby.

Aktuální možnosti biologické léčby astmatu

Léčba průduškového astmatu v posledních desetiletích zaznamenala několik velmi významných milníků. Zavedení topické léčby inhalačními kortikoidy a následně kombinované terapie inhalační kortikoterapie a dlouhodobě účinkující bronchodilatační terapie v kombinovaných přípravcích zásadně změnilo kvalitu života naprosté většiny pacientů. I když jsou úspěchy této léčby nesporné, zůstává část pacientů, u kterých je topická terapie nedostatečná. Jedná se o skupinu pacientů trpících nejzávažnější formou astmatu, těžkým asthma bronchiale.

Současný stav léčby CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc patří celosvětově mezi nejčastější chronická respirační onemocnění, postihuje cca 8 % dospělé populace a je jednoznačně asociována s kouřením. V České republice stále kouří cca 30 % obyvatel starších 15 let, což nás kvalifikuje na 11. místo v rámci Evropské unie. Za tabákové výrobky každoročně utratíme téměř 120 miliard Kč, v přepočtu neuvěřitelných 11 tisíc Kč na hlavu. Diagnostika a léčba tohoto onemocnění patří do rutinní praxe každého pneumologa. Cílem tohoto textu je seznámit čtenáře se základními principy moderní terapie CHOPN.

Pokroky v terapii cystické fibrózy – aktuální možnosti léčby

Cystická fibróza je závažné, geneticky podmíněné, život limitující a s věkem progredující multiorgánové onemocnění, jehož prognóza se významně zlepšila objevením látek schopných přímo napravit funkci či množství defektního CFTR proteinu (transmembránového regulátoru vodivosti) a následným zavedením těchto modulátorů CFTR proteinu do klinické praxe.

Současné možnosti léčby bronchiálního astmatu

Je nesporné, že se léčba astmatu v posledních letech zlepšila. Změnil se přístup v léčbě lehkého astmatu a současně máme řadu nových účinných biologických léčiv na těžké astma. Základem léčby je stále protizánětlivá terapie inhalačními kortikosteroidy. Předpokladem úspěchu je zvládnutí správné inhalační techniky a komplexní režimová opatření. V článku se zabýváme především dostupnou farmakoterapií.

Léčba kašle a její zásady

Kašel je primárně obranný reflex, který slouží k tomu, abychom nevdechli pevné a tekuté části potravy. Receptory pro kašel jsou v dýchacím ústrojí v oblasti hrtanu, průdušnice, větvení na pravý a levý hlavní bronchus i na pleuře. Receptory pro kašel jsou však i mimo dýchací ústrojí, například v zevním zvukovodu, na jícnu, žaludku, bránici nebo na perikardu. Kromě toho, že kašel je obranným reflexem, je to i velmi častý symptom nemoci. Většina pacientů s krátkodobým akutním kašlem má virový zánět horních a dolních cest dýchacích. Diagnostika v tomto případě spočívá pouze v anamnéze, případně provedení skiagramu hrudníku pro vyloučení atypické pneumonie.

Léčba cystické fibrózy

Článek podává základní informace o cystické fibróze, jejích klinických projevech a principech léčby. Základem terapie je péče o průchodnost dýchacích cest, antibiotická léčba a vysokokalorická strava spolu se suplementací pankreatickými enzymy. V posledních deseti letech jsou navíc k dispozici kauzální léky, tzv. modulátory CFTR proteinu.