Moderní léčba hypertenze a její role ve specifických diagnózách

Stále platí, že za arteriální hypertenzi označujeme opakované zvýšení krevního tlaku (TK) ≥ 140/90 mm Hg naměřené minimálně při 2 různých návštěvách. Vztah mezi hodnotou TK, kardiovaskulárními, renálními nemocemi byl opakovaně prokázán a zde se ukazuje, že největší profit by přinesl systolický TK cca 115 a diastolický pod 75 mm Hg.  Léčba arteriální hypertenze musí být komplexní, to znamená, že své místo mají nefarmakologická, režimová opatření a farmakologická léčba. Léčba hypertenze snižuje zejména výskyt cévní mozkové příhody, srdečního selhání, ischemické choroby srdeční, renálního selhání a fibrilace síní.

Moderní antiobezitika v klinické praxi

Obezita je chronické onemocnění, které postihuje miliony lidí na celém světě. Je definována jako index tělesné hmotnosti 30 nebo vyšší nebo obvod pasu větší než 102 cm u mužů nebo 88 cm u žen. Obezita zvyšuje riziko různých zdravotních problémů, jako jsou diabetes mellitus 2. typu, CMP, arteriální hypertenze, spánková apnoe, osteoartritida a některé druhy nádorových onemocnění. Cílem léčby obezity je pomoci lidem zhubnout a zlepšit jejich zdraví a kvalitu života. Existují různé přístupy k léčbě obezity v závislosti na závažnosti stavu, preferencích jednotlivce a dostupnosti zdrojů. Tento článek se zabývá některými moderními léčebnými metodami, které mění podobu léčby obezity.

Léčba hypertenze u pacienta s obezitou

Kombinace hypertenze a obezity či nadváhy je u našich hypertoniků velmi častá. Vyšetření a léčba obézního hypertonika má svá specifika – od měření krevního tlaku po volbu vhodné medikace. Vždy řešíme přidružené komorbidity a rizikové faktory – cílem léčby hypertenze není pouhé dosažení cílových hodnot krevního tlaku ale snížení celkového kardiovaskulárního rizika.

Hypertenze a dyslipidemie u mladého diabetika

Poslední tři dekády jsou v zemích střední a východní Evropy spojeny s nárůstem obezity, diabetu, dyslipidemie a hypertenze. Stavy, které jsme dříve chápali jako „onemocnění vyššího věku“, se stále častěji objevují u mladé populace. Proto je nutné opustit prostou snahu zabránit „akutní“ dekompenzaci a soustředit se více na prevenci komplikací.

Léčba obézního hypertonika

Při léčbě obézního hypertonika lze dnes pozitivně ovlivnit krevní tlak i hmotnost moderními antiobezitiky. Správná volba antihypertenziv i vhodně ovlivňuje komorbidity, např. rizika diabetu, tendence k otokům i hypetrofie srdce. Volit vhodnou terapii by tak měli internisté, praktičtí lékaři i diabetologové a obezitologové.

Současné možnosti farmakoterapie obezity v ordinaci praktického lékaře – praktické poznámky  

Obezita je celoživotní závažné onemocnění s možnými mnohočetnými komplikacemi. Základem dlouhodobé efektivní léčby jsou vždy dieta a fyzická aktivita, provázené psychoterapeutickou podporou spolu s léčbou antiobezitiky, u indikovaných bariatrickou chirurgií. Z moderních antiobezitik se nabízejí Mysimba® tbl. a Saxenda® inj. Oba preparáty poskytují dobrý efekt na redukci hmotnosti i složky metabolického syndromu s potvrzenou kardiovaskulární bezpečností.

Léčba obézního diabetika

Regulace hmotnosti je v léčbě diabetiků 2. typu klíčovým opatřením. Často se uvádí, že diabetici 2. typu jsou obézní. To dnes ale neplatí. Průměr­ný body mass index českých diabetiků 2. typu je kolem 28 kg/m2. Asi 15 % z nich má tedy hmotnost normální, polovina má hmotnost v pásmu nadváhy a jen asi třetina je obéz­ních. Z toho by na první pohled mohlo vyplývat, že léčba obezity je důležitá pro léčbu jen třetiny diabetiků. Není tomu tak.