Moderní antiobezitika v klinické praxi

| | ,

Obezita je chronické onemocnění, které postihuje miliony lidí na celém světě. Je definována jako index tělesné hmotnosti 30 nebo vyšší nebo obvod pasu větší než 102 cm u mužů nebo 88 cm u žen. Obezita zvyšuje riziko různých zdravotních problémů, jako jsou diabetes mellitus 2. typu, CMP, arteriální hypertenze, spánková apnoe, osteoartritida a některé druhy nádorových onemocnění. Cílem léčby obezity je pomoci lidem zhubnout a zlepšit jejich zdraví a kvalitu života. Existují různé přístupy k léčbě obezity v závislosti na závažnosti stavu, preferencích jednotlivce a dostupnosti zdrojů. Tento článek se zabývá některými moderními léčebnými metodami, které mění podobu léčby obezity.

Léčba obezity nemá univerzální řešení. Vyžaduje individuální posouzení a plánování týmem zdravotníků, jako jsou lékaři, dietologové, zdravotní sestry, psychologové a fyzioterapeuti. Cílem léčby je nejen dosáhnout snížení hmotnosti, ale také ji udržet a zabránit opětovnému nárůstu. To vyžaduje dlouhodobou spolupráci a podporu ze strany osoby s obezitou, její rodiny a přátel.

Obezita se stala komplexním a všudypřítomným zdravotním problémem, dosáhla v posledních letech alarmujících rozměrů. Moderní lékařská věda se v reakci na to postavila do čela vývoje inovativních strategií pro řešení této celosvětové epidemie. S přechodem od zjednodušených řešení ke komplexnějšímu a individualizovanému přístupu prošla léčba obezity pozoruhodnou proměnou.

Individuální léčebné plány

Moderní léčba obezity klade důraz na individuální přístup, protože si uvědomujeme, že cesta každého jedince ke snížení hmotnosti je jedinečná. Jako lékaři již dnes využíváme pokročilé diagnostické nástroje, genetické poznatky a komplexní hodnocení zdravotního stavu k sestavení léčebných plánů, které zohledňují nejen fyzické aspekty obezity, ale také psychologické a behaviorální faktory. Jedná se zejména o zdravé změny ve stravování a fyzické aktivitě. Vyvážená strava s nízkým obsahem kalorií, tuku, cukru a soli a s vysokým obsahem vlákniny, ovoce, zeleniny a libových bílkovin může pomoci snížit příjem kalorií a podpořit hubnutí. Fyzická aktivita může pomoci spalovat kalorie, zlepšit metabolizmus, posílit svaly a zlepšit náladu. Doporučené množství fyzické aktivity pro dospělé je alespoň 150 minut středně intenzivního nebo 75 minut intenzivního cvičení týdně.

Farmakoterapie

Kromě diety a cvičení se jako cenné nástroje v boji proti obezitě objevily léky. Farmakoterapie se stává nedílnou součástí komplexních léčebných plánů, od léků potlačujících chuť k jídlu až po léky, které mění způsob, jakým tělo zpracovává tuk. Tyto léky jsou předepisovány na základě individuálních profilů pacientů a pomáhají řešit základní hormonální a metabolické nerovnováhy spojené s obezitou.

Minimálně invazivní postupy

Pro jedince s těžkou obezitou, kteří nedosáhli úspěchu tradičními metodami, nabízejí minimálně invazivní chirurgické postupy možnost hubnutí. Techniky, jako žaludeční bypass, žaludeční rukáv a intragastrické balóny,se vyvinuly tak, aby byly bezpečnější, účinnější a méně invazivní. Tyto operace fungují tak, že se zmenší žaludek nebo se změní trávicí systém, aby se omezil příjem nebo vstřebávání potravy. Operace může vést k výraznému snížení hmotnosti, ale nese s sebou také riziko komplikací, jako je infekce nebo krvácení. Všechny zákroky nejen usnadňují hubnutí, ale často vedou ke zlepšení komorbidit souvisejících s obezitou, jako jsou cukrovka a kardiovaskulární onemocnění.

Behaviorální terapie a podpora duševního zdraví

Moderní léčebné přístupy, které chápou psychologické složitosti spojené s obezitou, kladou důraz na behaviorální terapii a podporu duševního zdraví. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT), motivační rozhovory a techniky všímavosti jsou integrovány tak, aby pacientům pomohly osvojit si zdravější stravovací návyky, zvládat emoční spouštěče a vytvořit si udržitelný vztah k jídlu.

Technologický pokrok

Digitální věk přinesl řadu technologických nástrojů, které doplňují úsilí o léčbu obezity. Mobilní aplikace, nositelné fitness náramky a online podpůrné aplikace poskytují pacientům zpětnou vazbu v reálném čase, sledování cílů a pocit spolunáležitosti. Tyto technologie podporují zodpovědnost, sebekontrolu a trvalé zapojení do cesty za hubnutím.

Moderní farmakologické přístupy k léčbě obezity

Tradiční metody snižování hmotnosti často nedosahují u mnoha jedinců udržitelných výsledků. V posledních letech se jako cenné nástroje komplexní léčby obezity objevily moderní farmakologické postupy. Tady je přehled některých klíčových farmakologických přístupů, které přinášejí revoluci v léčbě obezity.

Léky potlačující chuť k jídlu 

Léky potlačující chuť k jídlu působí tak, že se zaměřují na mozková centra hladu, pomáhají jedincům rychleji se cítit sytými a snižují celkový příjem potravy. Léky na předpis, jako jsou fentermin, naltrexon/bupropion, potlačují chuť k jídlu a podporují hubnutí. Tyto léky jsou začleněny do širšího léčebného plánu, který zahrnuje úpravu životního stylu.

Inhibitory lipázy

Inhibitory lipázy jsou určeny k zásahu do vstřebávání tuků z potravy v trávicím traktu. Orlistat, dobře známý inhibitor lipázy, snižuje vstřebávání tuků inhibicí aktivity pankreatické lipázy. To má za následek snížení kalorického příjmu a může vést k mírnému poklesu hmotnosti. Inhibitory lipázy jsou často doporučovány jedincům s obezitou, kteří se potýkají s dietami s vysokým obsahem tuků.

Hormonální modulátory

Hormony hrají významnou roli v regulaci chuti k jídlu, metabolizmu a energetické rovnováhy. Pozornost si získaly léky zaměřené na hormonální dráhy spojené s obezitou. Například agonisté receptorů pro glukagonu podobný peptid-1 (GLP-1), jako jsou liraglutid a semaglutid, nejenže pomáhají při hubnutí, ale také zlepšují kontrolu glykemie, takže jsou zvláště prospěšné pro osoby s diabetem 2. typu.

Kombinovaná terapie

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme složitost obezity, objevily se jako slibný přístup kombinované terapie. Kombinace různých tříd léků, například lék potlačující chuť k jídlu s hormonálním modulátorem může vést k synergickým účinkům, které vedou k výraznějšímu úbytku hmotnosti. Tyto kombinace jsou přizpůsobeny individuálním profilům pacientů a často poskytují mnohostranný přístup k řešení různých aspektů obezity.

Zaměření na střevní mikrobiotu

Nedávný výzkum zdůraznil roli střevní mikrobioty v obezitě a metabolizmu.

Některé farmakologické intervence se zaměřují na modifikaci střevního mikrobiomu s cílem podpořit snížení hmotnosti. Prostředky, jako jsou prebiotika a probiotika, mají za cíl zvýšit růst prospěšných bakterií, které mohou mít pozitivní vliv na metabolizmus a regulaci energie.

Oblast léčby obezity se rozšířila za hranice tradičních metod a moderní farmakologické přístupy nabízejí nové možnosti pro jedince, kteří se potýkají s porušenou regulací hmotnosti. Tyto léky, pokud jsou užívány ve spojení se změnou životního stylu a pod lékařským dohledem, mohou přinést významné výsledky. Vzhledem k tomu, že se oblast farmakologie nadále vyvíjí, je příslibem vývoje ještě cílenější a účinnější léčby obezity, což v konečném důsledku přispěje ke zlepšení zdravotních výsledků a kvality života osob postižených tímto složitým onemocněním.

Aktuálně dostupná fakmakologická léčba obezity

Fentermin (Adipex)

Fentermin je lék na předpis, který řadíme do skupiny léků známých jako sympatomimetické aminy. Běžně se předepisuje jako krátkodobá léčba obezity ve spojení se změnou životního stylu, jako je dieta se sníženým obsahem kalorií a zvýšená fyzická aktivita.

Mechanismus účinku: Stimuluje uvolňování noradrenalinu, neurotransmiteru, který v těle spouští reakci „bojuj nebo uteč“. To vede ke zvýšení bdělosti, energetického výdeje a snížení chuti k jídlu.

Indikace: Je schválen pro krátkodobé použití (3 měsíce) při léčbě obezity. Obvykle se předepisuje jedincům s indexem tělesné hmotnosti (BMI) 30 nebo vyšším nebo jedincům s BMI 27 nebo vyšším a alespoň jedním onemocněním souvisejícím s obezitou (např. vysoký krevní tlak, cukrovka).

Klinické studie: Prokázaly, že fentermin může vést k mírnému snížení hmotnosti, pokud je kombinován se změnou životního stylu.

Užívání a dávkování: Obvykle se užívá perorálně ve formě tablet nebo tobolek, často ráno před snídaní nebo 1–2 hodiny po snídani.

Přínosy a rizika: Může pomoci snížit chuť k jídlu a zvýšit energetický výdej, což vede ke snížení hmotnosti. Mezi časté nežádoucí účinky patří zvýšená srdeční frekvence, zvýšený krevní tlak, nespavost, sucho v ústech a nervozita. Vzhledem k účinkům podobným stimulujícím existuje možnost zneužití a vzniku závislosti.

Bupropion/naltrexon (Mysimba)

Mysimba je kombinovaný lék, který byl schválen pro léčbu obezity. Tato kombinace působí na centrální nervový systém i na systém odměny v mozku a pomáhá jedincům zhubnout.

Mechanizmus účinku: Bupropion je antidepresivum, které ovlivňuje mozkové neurotransmitery, zejména dopamin a noradrenalin. Pomáhá snižovat touhu po jídle a emoční přejídání tím, že ovlivňuje regulaci nálady a chuti k jídlu. Často se používá k léčbě závislosti na opioidech a alkoholu. Působí tak, že blokuje opioidní receptory v mozku, což může vést ke snížení odměňujících účinků některých potravin, zejména těch s vysokým obsahem cukru a tuku.

Léčba obezity: Bupropion/naltrexon je schválen pro dlouhodobou léčbu hmotnosti u jedinců s obezitou nebo u jedinců s nadváhou a alespoň jednou komorbiditou související s hmotností (např. hypertenze, diabetes 2. typu).

Klinické studie: Prokázaly, že kombinace bupropion/naltrexon může vést k významnému snížení hmotnosti ve srovnání s placebem. Účastníci těchto studií dosáhli významného snížení tělesné hmotnosti, obvodu pasu a dalších markerů metabolického zdraví.

Užívání a dávkování: Bupropion/naltrexon se užívá ve formě perorálních tablet a dávkování je postupné od 1 po 4 tbl. 2× denně. Mezi časté nežádoucí účinky může patřit nevolnost, zácpa, bolest hlavy a závratě. Na bupropionu je uvedeno varování před možnými sebevražednými myšlenkami a chováním, proto je nezbytné pečlivé sledování, zejména u jedinců s anamnézou deprese nebo jiných duševních poruch.

Liraglutid (Saxenda)

Liraglutid je lék, který spadá do kategorie agonistů receptoru pro glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1 RA). Původně byl liraglutid vyvinut k léčbě diabetu 2. typu, ale prokázal také významný potenciál při podpoře hubnutí a byl pro tento účel schválen ve vyšším dávkování.

Mechanizmus účinku: Liraglutid napodobuje účinek přirozeného hormonu GLP-1, který se uvolňuje v reakci na příjem potravy. GLP-1 má různé účinky, včetně stimulace uvolňování inzulinu, snížení sekrece glukagonu, zpomalení vyprazdňování žaludku a podpory pocitu sytosti.

Indikace: Je schválen pro léčbu diabetu 2. typu. Pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi tím, že zvyšuje uvolňování inzulinu, snižuje produkci glukózy játry a zpomaluje vstřebávání glukózy z trávicího traktu.

Léčba obezity: Byl také schválen pro použití ve vyšších dávkách jako lék na snížení hmotnosti. Působí tak, že snižuje chuť k jídlu, zvyšuje pocit sytosti a ovlivňuje oblasti mozku spojené s odměnou a touhou po jídle.

Klinické studie: SCALE (Satiety and Clinical Adiposity-Liraglutide Evidence) hodnotily účinnost liraglutidu při hubnutí. Účastníci, kteří dostávali injekce liraglutidu, dosáhli významného poklesu hmotnosti ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. Někteří jedinci ztratili více než 5 % své původní tělesné hmotnosti.

Užívání a dávkování: Pro léčbu diabetu 2. typu se obvykle podává ve formě subkutánní injekce 1× denně. Pro léčbu obezity se podává vyšší dávka jako podkožní injekce 1× denně. Mezi časté nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa. U některých jedinců se může vyskytnout mírné zvýšení srdeční frekvence.

Semaglutid (Ozempic, Rybelsus, Wegovy)

Semaglutid je lék, který patří do skupiny agonistů receptoru pro glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1 RA). Primárně se používá k léčbě diabetu 2. typu, ale pozornost si získal také pro svůj potenciál v léčbě obezity díky svým účinkům na snížení hmotnosti a regulaci metabolizmu.

Mechanizmus účinku: Napodobuje účinek přirozeného hormonu GLP-1, který se uvolňuje ve střevech v reakci na příjem potravy. GLP-1 má několik účinků, včetně stimulace uvolňování inzulinu ze slinivky břišní, snížení sekrece glukagonu, zpomalení vyprazdňování žaludku a podpory pocitu sytosti.

Indikace: Je schválen pro léčbu diabetu 2. typu. Pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi tím, že zvyšuje sekreci inzulinu, snižuje produkci glukózy játry a zpomaluje vstřebávání glukózy z trávicího traktu. Byl rovněž zkoumán pro svůj potenciál při podpoře snižování hmotnosti. Bylo prokázáno, že ve vyšších dávkách, než jaké se používají pro léčbu diabetu, významně snižuje tělesnou hmotnost tím, že potlačuje chuť k jídlu, zvyšuje pocit sytosti a pravděpodobně mění mozkové dráhy odměny související s jídlem.

Klinické studie: STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) hodnotily účinnost semaglutidu při snižování hmotnosti. V těchto studiích dosáhli účastníci, kteří dostávali injekce semaglutidu, výrazného snížení hmotnosti ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. Někteří jedinci ztratili více než 15 % své původní tělesné hmotnosti.

Použití a dávkování: U diabetu 2. typu se obvykle podává ve formě subkutánní injekce 1× týdně. Pro léčbu obezity byly zkoušeny vyšší dávky s podkožní injekcí 1× týdně.

Přínosy a rizika: Může vést k významnému snížení hmotnosti a zlepšení kontroly glykemie u jedinců s diabetem. Zdá se, že má také kardiovaskulární přínosy. Mezi časté nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, průjem a zácpa. U některých jedinců se mohou vyskytnout problémy související se žlučníkem.

Tirzepatid (Mounjaro)  

Tirzepatid je zkoušený léčivý přípravek, který patří do skupiny duálních agonistů receptorů pro glukózo-dependentní inzulinotropní polypeptid (GIP) a glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1 RA). Je vyvíjen pro léčbu diabetu 2. typu a obezity. Dvojí mechanizmus účinku z něj činí jedinečného kandidáta s potenciálním přínosem pro kontrolu glykemie a snížení hmotnosti.

Mechanismus účinku: Aktivuje jak GIP receptor, tak GLP-1 receptor. Aktivace receptoru GLP-1 stimuluje uvolňování inzulinu, snižuje sekreci glukagonu, zpomaluje vyprazdňování žaludku a zvyšuje pocit sytosti. Aktivace receptoru GIP zvyšuje sekreci inzulinu a přispívá ke kontrole glykemie.

Indikace: Je studován jako léčba diabetu 2. typu. Pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi tím, že zvyšuje uvolňování inzulinu, snižuje sekreci glukagonu a zpomaluje vstřebávání glukózy z trávicího traktu. Je také zkoumán pro svůj potenciál při podpoře hubnutí. Podobně jako u jiných GLP-1 RA může jeho účinek na potlačení chuti k jídlu a zvýšení pocitu sytosti vést k významnému snížení hmotnosti.

Klinické studie: Program SURPASS hodnotil účinky tirzepatidu na kontrolu glykemie i na snížení hmotnosti. Předběžné výsledky ukázaly slibné snížení hladiny A1C (měřítko průměrné hladiny cukru v krvi v průběhu času) i významný úbytek hmotnosti u účastníků s diabetem 2. typu a obezitou.

Užívání a dávkování: Bude pravděpodobně určeno na základě průběžných údajů z klinických studií a regulačních povolení na 1× týdně s. c.

Přínosy a rizika: Dvojí mechanizmus účinku nabízí potenciální výhody jak pro kontrolu glykemie, tak pro snížení hmotnosti, což je zvláště cenné pro osoby s diabetem 2. typu a obezitou. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkoušený lék, konkrétní rizika a nežádoucí účinky se stále vyhodnocují. Běžné nežádoucí účinky spojené s GLP-1 RA, jako jsou gastrointestinální příznaky, se mohou týkat i tirzepatidu. Probíhající klinické studie poskytnou více informací o účinnosti, bezpečnosti a dlouhodobých výsledcích.

Budoucnost léčby obezity

Budoucnost léčby obezity je slibná, protože probíhající výzkum a pokroky se zaměřují na vývoj účinnějších, personalizovanějších i komplexnějších přístupů.

Pokrok v genetice a personalizované medicíně bude hrát významnou roli při přizpůsobování léčby obezity jednotlivým pacientům. Genetické profilování by mohlo pomoci identifikovat základní faktory přispívající k obezitě a řídit výběr cílených intervencí.

Kombinovaná léčba s různými mechanizmy účinku bude pravděpodobně stále častější. Kombinace léků zaměřených na regulaci chuti k jídlu, metabolizmus a hormonální dráhy by mohla vést k synergickým účinkům, což by vedlo k lepším výsledkům při hubnutí.

Neurověda a komunikace mezi mozkem a tělem –pochopení složitého propojení mezi mozkem, střevy a hormony, které se podílejí na chuti k jídlu a metabolizmu – jsou rostoucí oblastí výzkumu. Poznatky o tom, jak se tyto systémy vzájemně ovlivňují, by mohly vést k inovativním zásahům proti obezitě a souvisejícím stavům.

Výzkum role střevního mikrobiomu v obezitě se stále rozšiřuje. Budoucí léčba může zahrnovat zásahy, které modifikují střevní mikrobiotu, aby podpořily hubnutí a metabolické zdraví.

Digitální propojení mobilní aplikace, nositelná zařízení a digitální platformy budou pravděpodobně i nadále hrát roli v léčbě obezity. Tyto nástroje mohou pomoci při sledování pokroku, poskytování behaviorální podpory a zvyšování angažovanosti pacientů.

Neinvazivní intervence, jako jsou endoskopické terapie, mohou nabídnout alternativy k chirurgické léčbě obezity. Tyto postupy by mohly jednotlivcům pomoci snížit hmotnost a zlepšit metabolické zdraví bez nutnosti rozsáhlého chirurgického zákroku.

Neuromodulační techniky zahrnují modulaci nervových drah, jako je stimulace vagového nervu. Tyto přístupy by mohly ovlivnit chuť k jídlu a metabolizmus prostřednictvím nervové signalizace.

Behaviorální intervence budou pravděpodobně i nadále základním kamenem léčby obezity. Inovace v této oblasti mohou zahrnovat kombinaci technologie, psychologie a kognitivních přístupů k řešení základního chování a podpoře udržitelných změn životního stylu.

Dlouhodobé výsledky důraz na dlouhodobou udržitelnost a udržení úbytku hmotnosti bude mít i nadále zásadní význam. Výzkumníci zkoumají strategie, jak zabránit opětovnému nárůstu hmotnosti a zajistit, aby se pozitivní výsledky udržely po delší dobu.

Strategie prevence řešení obezity v raném věku prostřednictvím preventivních opatření, včetně vzdělávání, propagace zdravého životního stylu a komunitních intervencí, by mohlo mít významný dopad na snížení výskytu obezity.

Závěr

Hormonální modulátory jsou slibnou skupinou léků v léčbě obezity, zejména u jedinců, u nichž se na jejich stavu může podílet hormonální nerovnováha. Na jejich užívání by měli dohlížet zdravotníci a pro dosažení nejlepších výsledků by měly být začleněny do komplexního přístupu k regulaci hmotnosti.

Kombinace různých tříd léků, například léku potlačujícího chuť k jídlu s hormonálním modulátorem, představuje nejmodernější přístup k řešení obezity. Tato personalizovaná strategie využívá komplementárních účinků jednotlivých léků a nabízí potenciál pro větší úbytek hmotnosti a lepší metabolické výsledky. Tento přístup však vyžaduje přísný lékařský dohled a individuální léčebný plán, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost.

MUDr. Klaudia Hálová Karoliová

Diabetologická a endokrinologická ambulance, Praha 4

Předchozí

Léčba hypertenze u pacienta s obezitou

Chronické virové hepatitidy B a C

Další