Homeopatie řeší mnoho ženských obtíží, a to na úrovni somatické, hormonální i psychické

| | ,

Homeopatie je šetrná léčebná metoda, kterou lze začlenit do komplexní péče o pacienty jakéhokoli věku. Své místo nachází jak v akutní medicíně, tak v podpůrné léčbě řady chronických stavů. V toto příspěvku se zaměříme na možnosti využití klinické homeopatie v gynekologii. Informace nám poskytla gynekoložka a homeopatka Christelle Besnard Charvet, působící mimo jiné na oddělení podpůrné léčby onkologického oddělení ve francouzském Lyonu.

Homeopatie se může uplatnit u mnoha symptomů provázejících fertilní věk včetně těhotenství a kojení i menopauzu. Podpůrně nachází místo jak u gynekologických problémů mladých a dospělých žen, mezi něž patří gynekologické záněty, dysmenorea či premenstruační syndrom, tak v náročném období ženského přechodu.

První pomoc při hormonální dysbalanci

„Homeopatický přístup umožňuje přirozené řešení ženských potíží. V případě gynekologických problémů je často potřeba nastolit v organizmu rovnováhu, přičemž homeopatie je zde vhodnou metodou. Příkladem může být premenstruační syndrom, který často trápí mladé ženy. Obvykle se tento stav řeší podáváním ženských hormonů. Ale v homeopatii máme k dispozici i hormony v homeopatickém ředění, které dokáží šetrněji vyrovnat tuto dysbalanci,“ uvádí dr. Charvet. Využít lze i další homeopatické léky. Některé z léků, které lze podávat při premenstruačním syndromu ukazuje tabulka 1.

Jedním z často indikovaných homeopatických léků na ženské obtíže je Sepia. Uplatnění nachází u mnoha symptomů provázejících fertilní věk a menopauzu. Mezi další doporučované „ženské“ léky patří Lachesis mutus, Lycopodium clavatum, Pulsatilla, Ignatia amara, Natrum muriaticum, Sulfur, Nux vomica či Aurum metallicum. Léky se volí na podkladě individuálních symptomů a subjektivních stesků pacientek.

Vnímat nemocné jako celek, ne jako symptom

Správně indikované homeopatické léky působí jak v tělesné rovině, tak na úrovni psychické. Pomáhají při poruchách cyklu, ulevují od bolestí (v podbřišku, prsou, hlavy…), zmírňují podrážděnost a poruchy nálady, redukují návaly horkosti, zlepšují spánek a přinášejí řadu dalších benefitů.

„Při výběru homeopatického léku je vždy potřeba získat celkový obraz pacientky a jejich potíží. Z praxe mám zkušenost, že pacientky samy vyžadují, aby se na ně nahlíželo jako na celek, nikoli jako na symptom,“ vyzdvihuje dr. Charvet, pro niž je důležité podávat nemocným léčbu, která je co nejbezpečnější. Homeopatická léčba pro ni představuje první volbu v léčebném přístupu a současně integrativní řešení zdravotních problémů.

Spolehlivým pomocníkem se homeopatická léčba může stát v období menopauzy. Pomáhá stabilizovat nepravidelnosti cyklu, zmírňovat nepříjemné symptomy spojené s tímto obdobím a může být i vhodnou alternativou hormonálně substituční terapie. „Homeopatické léky lze užívat i v kombinaci s hormonální terapií, případně je přidávat ke stávající léčbě a substituční terapii lze pak postupně vysazovat,“ vysvětluje Christelle Charvet. Důležité je podle ní vybrat nejen správný lék, ale také vhodné homeopatické ředění. Podrobná anamnéza a popis jednotlivých obtíží jsou základem pro určení vhodných homeopatických léků. „Každá žena může reagovat na období menopauzy jinak, takže jednotlivé symptomy mohou mít u různých pacientek odlišnou podobu. Příkladem jsou návaly, které se u jedné ženy projeví zrudnutím v obličeji, jiná cítí horkost v dlaních, další takzvaně polévá horko či studený pot. Pokud pacientka na lék nezareaguje, nemusí to znamenat, že homeopatie nefunguje, ale že byl nesprávně zvolen lék nebo ředění. V tomto případě doporučuji znovu pacientku vyšetřit a zkusit jinou volbu,“ radí dr. Charvet.

Pomoc u závažných i nejistých diagnóz

Své místo má homeopatie v léčbě mykóz, vaginóz a dalších gynekologických zánětů, stejně jako v pooperační gynekologické péči, přičemž vhodné je podat ji i před výkonem jako prevenci komplikací a na podporu hojení. Také urogynekologické obtíže lze úspěšně ovlivnit pomocí vhodně zvoleného homeopatického léku. Homeopatie pomáhá zlepšit funkci močového měchýře po porodu a ulevuje v případech funkční stresové inkontinence. U těžších případů ji lze spolu s farmakoterapií či operačním výkonem využít podpůrně. Homeopatické léky se osvědčily v léčbě endometriózy, polycystických ovarií či myomů, využít je lze v léčbě infertility a nezastupitelné místo mají při provázení pacientek během onkologické léčby (tabulka 2).

Klinická homeopatie je účinná i v případech nejasné diagnózy, jako je chronická bolest v pánvi. „Pacientky dnes často s tímto problémem přicházejí, přičemž klasická medicína si zde neví rady. Příčiny těchto potíží bývají multifaktoriální a zahrnují i individuální reakci pacientky. Právě v takových případech může homeopatie významně pomoci, neboť zasahuje nejen do somatické, ale také do psychické oblasti,“ říká Christelle Charvet, pro kterou se homeopatie stala nepostradatelnou součástí léčebného přístupu k pacientům. „Homeopatie jako léčebná metoda se v posledních letech bohužel stala terčem mnoha útoků ze strany odborné i mediální veřejnosti. Za sebe mohu říci, že bez ní dnes již nebyla schopna léčit. Věřím, že homeopatie je medicínou zítřka“, uzavírá dr. Charvet.

MUDr. Andrea Skálová

Předchozí

Novinky v oblasti antikoagulační léčby a perspektivy dalšího vývoje

Diagnostika a léčba hepatitidy D

Další