Centrum SAREMA představí své nové služby v Praze v rámci mezinárodní konference EURLYAID

| |

Odborníci na péči o děti s postižením se sjedou do Prahy ve dnech 15. a 16. května v rámci mezinárodní konference rané péče EURLYAID. Té se zúčastní více než 300 odborníků z celého světa.

Hlavním programem budou přednášky a výměna zkušeností mezi lékaři, sociálními pracovníky, poradci rané péče a poskytovateli následné zdravotnické péče. Akci pořádá v hotelu Vienna House Diplomat Prague organizace Společnost pro ranou péči ve spolupráci s Evropskou asociací rané péče EURLYAID.

Co je raná péče a kdo ji využívá?

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do věku sedmi let, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku zdravotního postižení. Poradkyně rané péče jezdí domů do rodin na odborné konzultace a učí rodiče, jak s dětmi pracovat, aby podpořili jejich smyslový a celkově psychomotorický vývoj. „V současné době ranou péči v Česku využívá 5 943 dětí a klientské rodiny ji hodnotí jako nesmírně přínosnou jak pro dítě, tak i pro rodiče, kterým pomáhá překonat krizi po zjištění závažné diagnózy dítěte. Bohužel tato odborná pomoc se stále nedostane ke všem dětem, které na ni mají nárok. Proto je součástí konference diskusní panel Každý den se počítá se zástupci státní správy a s odborníky z relevantních organizací, např. UNICEF. Cílem je na nedostupnost služby znovu upozornit a výhledově také změnit nevhodný systém financování a nastavování kapacit této sociální služby tak, aby se pomoc dostala ke všem rodinám včas,“ říká Irena Jelínková ze Společnosti pro ranou péči.

Velkou skupinu klientů rané péče tvoří děti s onemocněním na úrovni centrální nervové soustavy (DMO, vrozené vývojové vady či vzácné nemoci) či s neurovývojovými poruchami (ADHD, ADD, poruchy intelektu, poruchy komunikace, specifické poruchy učení a jiné).

„Naším posláním je poskytovat neurorehabilitační služby právě těmto dětem a jejich rodinám. Proto jsme rádi, že v létě otevřeme novou pobočku v Praze na Zbraslavi v budově Centra služeb pro rodinu a dítě,“ říká Jan Lorenc, generální ředitel center SAREMA.   

Neurorehabilitační služby nově v Praze

Pacientů se speciálními potřebami přibývá a síť poskytovatelů těchto služeb není dostatečná. I proto se pražský magistrát, který zdravotnické a sociální služby v Centru služeb pro rodinu a dítě provozuje, rozhodl pro navázání spolupráce s libereckou organizací SAREMA. „V počátku provozu se budeme zaměřovat hlavně na miminka a batolata s odchylkami či asymetriemi v rámci psychomotorického vývoje (PMV) včetně stále častějšího KISS syndromu. Pomůžeme zde i dětem s poruchou autistického spektra (PAS) či s neurologickým postižením, zejména v důsledku DMO, vývojového opoždění či traumatického poranění mozku,“ upřesňuje Irena Liscová, odborná garantka zařízení a hlavní fyzioterapeutka. 


Nové neurorehabilitační centrum SAREMA v pražské Zbraslavi bude poskytovat služby ambulantně, otevření pobočky se plánuje v září. Pacienti se mohou objednávat během léta na adrese sarema.cz/praha.  

Předchozí

Novinky v léčbě malobuněčného karcinomu plic

Časný záchyt kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Další