Současný stav léčby karcinomu mléčné žlázy

V článku jsou shrnuty současné léčebné postupy u karcinomu mléčné žlázy, a to jak u nemetastatického, tak u metastatického nádorového onemocnění. Jsou uvedeny možnosti lokoregionální terapie (chirurgické postupy a radioterapie) a zejména možnosti systémové onkologické terapie (hormonoterapie, chemoterapie, cílené terapie a imunoterapie).