Možnosti zlepšení kompenzace cukrovky u dětí

Postupů pro kompenzaci diabetu u dětí je dnes celá řada, důkazy najdeme v databázi ČENDA (Česká národní databáze dětských diabetiků do 18 let věku), jak dokumentuje graf. Ukazuje jasně, jak se zlepšovala kompenzace cukrovky (hodnoty glykovaného hemoglobinu HbA1c) u dětí v České republice od roku 2013 do roku 2022. Výrazného zlepšení bylo dosaženo zavedením a rychlým rozšířením nových technologií, především kontinuální monitorace glykemie a v poslední době „chytrých“ hybridních inzulinových pump. Graf ukazuje nejen zlepšení kompenzace, ale také významné zvýšení kvality a předpokládáme i délky života diabetiků. Dokonce dokládá, že se vyplatí zdravotním pojišťovnám investovat nemalé finanční prostředky do léčby diabetiků v dětském věku.

Péče o děti s diabetem 1. typu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Diabetes mellitus 1. typu je chronické metabolické onemocnění, které postihuje lidi všech věkových skupin, včetně dětí. Jedná se o diagnózu, která má u dětí a adolescentů mnohá specifika. Ta vyplývají nejen z jejich věku, ale také stupně fyzického a psychického vývoje, z compliance rodiny a z dodržování léčebného plánu. Tato diagnóza vyžaduje pečlivou a komplexní péči a v této situaci hraje klíčovou roli praktický lékař, který má na starosti sledování a management péče o tyto děti.

Léčba diabetes mellitus 1. typu v dětském věku

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění vedoucí k destrukci beta buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu. Výsledkem je zánik tvorby inzulinu. Základem léčby je inzulin. Aby bylo možné nastavit správnou dávku inzulinu, je třeba znát množství sacharidů ve stravě a glykemii.