Význam transdermálních opiodů v léčbě bolesti

Transdermální náplasti jsou jednoduchou a pohodlnou aplikační formou léčiva, která zvyšuje compliance a zlepšuje kvalitu života pacienta. Umožňuje kontinuální podávání opioidů bez výrazných výkyvů sérové hladiny v léčbě chronické onkologické i neonkologické bolesti, a to i v případě gastrointestinálních obtíží či překážek. Výhodou je aplikace ve třídenních až sedmidenních intervalech podle produktu léčiva, která současně umožňuje kontinuální dodávku analgetika v rámci konceptu minimální efektivní analgetické koncentrace.

Léčba neuropatické bolesti

Neuropatická bolest patří mezi jedny z nejhůře léčitelných bolestivých stavů. V terapii vstupují do popředí především léky ze skupin antikonvulziv, antidepresiv, opioidů se zvýšenou afinitou k neuropatické bolesti a poslední dobou i nové topické formy léčiv. Výskyt neuropatické bolesti se exponenciálně zvyšuje s věkem pacientů, zároveň se však i snižuje jejich tolerance k antineuropatické léčbě.

Využití slabých opioidů k léčbě bolesti v revmatologii

Léčba bolesti v revmatologii je často obtížnou výzvou. V současné době pozorujeme snahu o maximální využití potenciálu stávajících analgetik pomocí jejich kombinací. Využití léčiv z různých tříd se vzájemně se doplňujícími mechanizmy účinku poskytuje lepší možnost účinné analgezie při snížených dávkách jednotlivých látek. Vhodné je použití fixní kombinace tramadolu nebo kodeinu s paracetamolem či nově tramadolu a dexketoprofenu.

LÉČBA BOLESTI METAMIZOLEM

Metamizol je neopioidní analgetikum, spasmolytikum a antipyretikums širokou škálou indikací v léčbě akutní i chronické bolesti, včetně viscerální, pooperační a nádorové. Jeho předností je nízká gastrotoxicita, možnost užívat současně s antikoagulační terapií a absence sedativního efektu, což ho činí vhodným lékem i pro geriatrickou populaci, kde mohou být jiná analgetika riziková. Článek seznamuje s indikacemi, praktickými aspekty léčby a nežádoucími účinky metamizolu.