Pokroky v léčbě chronického onemocnění ledvin

V článku jsou zmíněny pokroky z období posledních 20 let v oblasti farmakoterapie na poli renoprotektivních léků, léčby anémie, kalcio-fosfátového metabolizmu, rozšiřování hemodiafiltrace, transplantologie i v rozvoji domácích eliminačních metod při léčbě chronického onemocnění ledvin.

Imlifidáza a její současné místo v nefrologii

Imlifidáza (Ides, preparát Idefirix) je endopeptidáza, kterou lze použít k potlačení imunitních reakcí zprostředkovaných imunoglobulinem G (IgG). Unikátní mechanizmus účinku spočívající v rozštěpení IgG na fragmenty představuje potenciální alternativu pro terapeutické výměny plazmy u různých onemocnění. Recentně byla imlifidáza podmínečně schválena Evropskou lékovou agenturou pro desenzibilizaci, aby umožnila transplantaci ledviny u vysoce senzibilizovaných pacientů. Ve Spojených státech čeká FDA na výsledky registrační studie.

Domácí hemodialýza

Domácí hemodialýza je jednou z variant náhrady funkce ledvin, kterou provádí pacient sám (nebo s dopomocí) v domácím prostředí. Je metodou, která je v řadě aspektů z medicínského hlediska prospěšná, vyžaduje však speciální materiální vybavení, důkladné zaškolení pacientů a jejich pečlivý výběr. Při dodržení těchto kritérií je pacienty hodnocena lépe než klasická středisková hemodialýza.