Stillova choroba dospělých

Stillova choroba dospělých představuje vzácné onemocnění na pomezí autoimunitních a autoinflamatorních chorob, které se projevuje opakujícími se epizodami systémových projevů a artritid. Jedná se o formu systémové juvenilní idiopatické artritidy, která se manifestuje v dospělém věku.

Pompeho nemoc

Pompeho nemoc, přesně označována jako glykogenóza typu II, je velmi vzácné autozomálně recesivně dědičné onemocnění. Příčinou onemocnění je mutace genu pro lyzozomální kyselou α-1,4 glukosidázu (GAA) – enzym, který je odpovědný za štěpení α-1,4 vazby v glykogenu. Pokud je tento enzym v lidském organizmu deficitní, nebo jeho aktivita vykazuje nějaký defekt, dochází ke kumulaci lyzozomálního glykogenu v mnoha tkáních. Nejčastěji bývá postiženo právě příčně pruhované svalstvo. U malých dětí je toto postižení patrné také v srdečním svalu.