Očista střev před koloskopií

Kvalitní koloskopické vyšetření je závislé na zajištění co nejlepší očisty tlustého střeva. Toho lze dosáhnout jedině kombinací diety, očistných roztoků a dostatečným příjmem tekutin. Důsledné dodržování doporučení přináší dobrou přehlednost sliznice pro endoskopistu, zvýšení bezpečnosti výkonu a nepochybně vede i k optimističtější délce vyšetření. Ideální je zahájit přípravu týden před vyšetřením.

Očista střev před koloskopií

Adekvátní střevní očista je zcela zásadní pro správně a úspěšně provedenou diagnostickou či terapeutickou koloskopii a patří také mezi indikátory kvality koloskopie. Až ve 25 % případů bývá kvalita střevní očisty špatná, což přináší riziko přehlédnutí patologického nálezu. Jednodenní bezezbytková dieta je doporučována jako dostačující. Preferována je tzv. dělená střevní očista a poslední dávka očistného roztoku má být ideálně ukončena 4 hodiny před začátkem vyšetření. Takový postup je pacienty lépe tolerován a kvalita střevní očisty bývá vyšší. Oproti dříve rutinně používané velkoobjemové střevní očistě (4 litry) lze pacientům nabídnout i nízkoobjemové a také ochucené roztoky (2–3 litry).