Hojení ran aktuálně

Chronické rány, tj. rány nehojící se déle než 4 týdny, jsou mnohdy výzvou i pro zkušeného specialistu. V literatuře se uvádí prevalence 1–3 % v populaci, s vyšším výskytem v seniorském věku. Jak populace stárne a přibývá obézních pacientů s diabetem, zvyšuje se i počet pacientů s chronickou ránou, což představuje nemalou ekonomickou zátěž. V současné době je k dispozici velké množství zdravotnických prostředků k hojení ran a neustále probíhá vývoj nových technologií.

Novinky v hojení ran

Hojení ran je velmi dynamická oblast medicíny. Zavádění novinek má cestu trnitou a náročnou. Důvod je jednoduchý – koncipovat studii prospektivní, placebem kontrolovanou a randomizovanou je poněkud náročné, protože najít dvě podobné rány v přibližně stejném období je i pro velké ambulance značně náročné. Navíc typů ran je mnoho. Přes tyto objektivní překážky je novinek v hojení ran celá řada, náročné pro klinika zůstává posouzení, nakolik přínosná je daná léčba pro konkrétního pacienta.