Obstrukční spánková apnoe u dospělých

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je nejčastější poruchou dýchání ve spánku. Postiženy mohou být všechny věkové kategorie, včetně dětské populace. Muži jsou postiženi 2–3× častěji než ženy a se zvyšujícím se věkem prevalence narůstá. V ČR se prevalence OSA u dospělých uvádí 34 % u mužů a 17 % u žen. Údaje ze Spojených států a Evropy udávají rozpětí 14–49 % – tolik mužů středního věku má klinicky významnou OSA.  

Nové léky a léčebné postupy v oblasti akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Léčba akutní lymfoblastické leukemie v posledním desetiletí doznala pokroku v podobě zavedení několika nových léků a léčebných postupů. Pro pacienty s relapsem ALL jsou k dispozici monoklonální protilátky, imunokonjugáty a zcela nová léčebná modalita v podobě lymfocytů s chimérním antigenním receptorem (CAR T lymfocyty). Tyto léky se v rámci klinických hodnocení zkoušejí i pro léčbu nově diagnostikovaných pacientů, u kterých vykazují vynikající léčebné výsledky.

Stillova nemoc dospělých – diagnostika a léčba

Stillova nemoc dospělých se řadí mezi vzácné choroby. K jejím projevům patří vysoké horečky, muskuloskeletální postižení, kožní manifestace a vysoké počty leukocytů s převahou neutrofilů. Závažnou manifestací je syndrom aktivovaných makrofágů. Glukokortikoidy, methotrexát a inhibitory IL-1 a IL-6 představují základní kameny její léčby.