Pokroky v léčbě chronického onemocnění ledvin

V článku jsou zmíněny pokroky z období posledních 20 let v oblasti farmakoterapie na poli renoprotektivních léků, léčby anémie, kalcio-fosfátového metabolizmu, rozšiřování hemodiafiltrace, transplantologie i v rozvoji domácích eliminačních metod při léčbě chronického onemocnění ledvin.

Postavení gliflozinů – nejen v moderní diabetologii

Glifloziny jsou selektivní inhibitory transportéru pro sodík a glukózu 2 (SGLT2i) v ledvinách. Své uplatnění našly nejenom v diabetologii jako účinná antidiabetika, ale i v kardiologii, kde představují novou možnost léčby srdečního selhání, a v nefrologii, kde jsou indikovány k léčbě chronického onemocnění ledvin. Zpomalují progresi výše zmíněných onemocnění a významně snižují celkovou a kardiovaskulární mortalitu.