Moderní léčba průduškového astmatu

Průduškové astma je v současné době chápáno jako chronické onemocnění s celosvětovým zdravotním, ekonomickým i společenským významem. Uvedené cíle a postupy léčby vycházejí ze současných mezinárodních konsenzů a jsou součástí strategie, prevence, diagnostiky a léčby specialistů pečujících o pacienty s průduškovým astmatem v České republice.