Nové léky v terapii akutní myeloidní leukemie

Akutní myeloidní leukemie (AML) je kurativní onemocnění u pacientů, jejichž věk, komorbidity a performance umožňují podat intenzivní léčbu. Intenzivní chemoterapeutickou léčbou se rozumí kombinace antracyklinu a cytosinarabinosidu známá jako „3+7“. Přestože se tento režim v prakticky nezměněné podobě používá bezmála 50 let, prognóza intenzivně léčených pacientů s AML se v posledních dekádách mírně zlepšila. Není to zásluha účinnějších nebo cílenějších léků, ale pokroku na poli podpůrné léčby a molekulární biologie. Z „podpůrných“ léků je třeba zmínit především nová antibiotika, resp. antimykotika, která snížila riziko úmrtí na infekční komplikace. Pokroky v molekulární biologii umožnily stratifikovat pacienty a volit léčbu podle rizikovosti leukemie, ale také nemoc lépe monitorovat v průběhu léčby i po jejím ukončení.

Nové léky a léčebné přístupy v oblasti AML

Základem kurativní terapie akutní myeloidní leukemie (AML) byla po desetiletí indukční chemoterapie „7 + 3“ následovaná další konsolidační chemoterapií, případně transplantací krvetvorných buněk. Terapeutické možnosti v posledních letech rozšířily nové léky, které přispěly ke zlepšení léčebných výsledků. Prognóza onemocnění však nadále zůstává závažná a je potřebný další výzkum na poli léčby AML.