Práci ostravského neurologa publikoval prestižní časopis Neurology

| |

Zástupce přednosty neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO, je jako první autor podepsán pod studií, která se zaměřuje na léčbu mozkového infarktu. Společnou vědeckou práci, na n s doktorem Volným spolupracovalo 27 odborníků z celého světa, otiskl časopis Neurology, jenž patří mezi 10 nejvýznamnějších neurologických časopisů, a také jej prezentovala na svých stránkách Americká neurologická společnost.

Jak uvedl MUDr. Volný: „Zaměřili jsme se na mechanickou trombektomii (intervenční odstranění krevní sraženiny) pacientů, u nichž nemáme dostatek údajů z klinické praxe. Otázkou je, zda má smysl u nich tento intervenční výkon provádět a jaký má pro ně význam. Je nutno si uvědomit, že každý intervenční výkon je spojen i s určitými riziky pro pacienta. Sledovali jsme pacienty z registrů, do nichž pracoviště v ČR pravidelně přispívají údaji o léčených pacientech, kteří sice mají uzavřenou velkou mozkovou tepnu, avšak jejich vstupní neurologický deficit při příjezdu do nemocnice je spíše lehký až minimální, například pouze pokleslý koutek a oslabení pravé horní končetiny“.

V prezentované mezinárodní studii byly porovnávány dvě skupiny pacientů – u 139 byla provedena trombektomie, 97 pacientům byla poskytnuta nejlepší medikamentózní terapie. Obě skupiny byly porovnatelné věkem, pohlavím i závažností neurologického deficitu.

„Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi oběma studovanými skupinami. Po třech měsících od léčby byl klinický stav obou skupin pacientů shodný,“ přiblížil velmi zjednodušeně výsledky studie ostravský neurolog. Důležité podle něj je, že na základě těchto získaných údajů je velká šance navázat prospektivní a randomizovanou studií. A čeští lékaři by byli rádi její součástí. Jak ale doktor Volný upozornil, je třeba splnit celou řadu kritérií spojených s takto časově i finančně náročnou studií.

Zdroj: FNO

Předchozí

Čeští vědci popsali, jak umírají bakterie, a posunuli tím znalosti o komunikaci buněk

Onemocnění COVID-19 a duševní zdraví

Další