Imunoterapie – základní principy a využití v léčbě zhoubných nádorů

Indikace imunoterapie, mechanizmus jejího působení a nežádoucí účinky se výrazně liší od jiných modalit onkologické léčby, které jsou využívány již po desetiletí. Imunoterapie se v poslední dekádě stala plnohodnotným pilířem léčby, který významně mění prognózu pacientů. V článku jsou shrnuty historické souvislosti, základní principy, aktuálně využívané přípravky a jejich indikace a základní přehled nežádoucích účinků.

Potřeba vícevalentních vakcín proti pneumokokovým onemocněním

Masivní očkování proti pneumokokovým onemocněním od dětí až po seniory přináší příznivé výsledky. Přesto stále existuje riziko náhrady původních pneumokokových sérotypů za nové, kdysi velmi vzácně postihující obyvatelstvo. S tím souvisí stálá potřeba nových vícevalentních pneumokokových vakcín, které se přiblíží cíli univerzálního očkování.

Léčba dyslipidemie: jak daleko je teorie od praxe?

Další ze série webinářů Sanofi Cardio Academy, o nichž pravidelně informujeme v časopise Profi Medicína, se zaměřil na problematiku terapie dyslipidemie v praxi. Příspěvky odborníků se věnovaly hypolipidemické léčbě v akutní kardiologii, (ne)dosahování cílových hodnot krevních lipidů a významu inhibitorů PCSK9. Předsednictví se tentokrát ujal prof. MUDr. Richard Češka, CSc., z Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Nové léčebné směry u Pompeho nemoci

Pompeho nemoc je vzácné dědičné metabolické onemocnění způsobené mutací genu pro enzym kyselou α-glukosidázu. V novorozeneckém a kojeneckém věku se nemoc projevuje svalovou hypotonií, kardiomegalií a respirační insuficiencí, v dospělosti pak především progredující svalovou slabostí a respirační nedostatečností. Diagnostika choroby je založena v první fázi na zjištění aktivity enzymu v suché krevní kapce. Substituční enzymová terapie výrazně ovlivnila kvalitu života nemocných.

Chronické žilní onemocnění

Chronické žilní onemocnění (chronic venous disease – CVD) je civilizační progresivní a celoživotní onemocnění, které významně snižuje kvalitu života. Mnohé studie potvrdily vysokou prevalenci chronického žilního onemocnění v západní populaci, dosahující více než 50 % v závislosti na věku. Jedná se o jakékoliv morfologické nebo funkční chronické postižení žilního systému.

Průlomová bolest

Průlomová bolest je specifickým typem akutní bolesti. U chronické onkologické bolesti má prevalenci okolo 80 %. Je jedním z negativních prognostických faktorů. Zatímco terapie chronické bolesti se díky širším možnostem léčby a edukaci lékařů zlepšila, léčba průlomové bolesti je stále opomíjena. Měla by být součástí léčby všech chronických bolestí. Záchranná (rescue) medikace však vyžaduje specifické vlastnosti a farmakokinetiku.

Axiální projevy u spondyloartritid

Axiální postižení, sakroilitida nebo spondylitida, bývá přítomno různou měrou u jednotlivých spondyloartritid (SpA). Léčba axiálního postižení má vést ke snížení aktivity onemocnění, zmírnění bolestí a ztuhlosti zad. K dispozici jsou farmakologické i nefarmakologické postupy. Z léčiv jsou doporučována nesteroidní antirevmatika, biologická nebo cílená syntetická chorobu modifikující léčiva.

Moderní léčba rinosinusitidy

Článek se zabývá léčbou rinosinusitidy se zvláštním zřetelem na terapii chronické rinosinusitidy. Kromě tradiční konzervativní léčby a chirurgické terapie ve smyslu funkční endoskopické chirurgie dutin (tzv. FESS) se u rekurentních, těžce zvladatelných chronických rinosinusitid objevuje možnost léčby biologické, která přináší do budoucna naději jak lékařům, tak především pacientům z hlediska významného zvýšení kvality života.

Léčba spánkové apnoe

Poruchy dýchání ve spánku jsou významnou příčinou morbidity a snížené kvality života pacientů. Mezi nejvýznamnější a nejčastější patří syndrom obstrukční spánkové apnoe. Přetlaková ventilace je zde dosud zlatým standardem v terapii. V této práci jsou shrnuty aktuální poznatky o terapii syndromu spánkové apnoe.