Ženská močová inkontinence a současné možnosti léčby

Inkontinence moči u žen zdaleka nepředstavuje jednu nozologickou jednotku, z čehož plyne i rozdílnost léčby jednotlivých typů inkontinence. V současnosti nejen hyperaktivní močový měchýř léčený konzervativně, ale i cílená operační léčba stresové inkontinence moči mohou úspěšně probíhat ve zcela ambulantním prostředí bez nutnosti celkové anestezie či hospitalizace.