Co je nového v léčbě spondyloartritid?

Spondyloartritidy (SpA) jsou zánětlivá, revmatická, progresivní onemocnění, která postihují páteřní struktury, periferní klouby, šlachové úpony a další perikloubní tkáně. Kromě těchto skeletálních projevů mají i časté extraskeletální manifestace, mezi něž patří akutní přední uveitidy, idiopatické střevní záněty a psoriáza. Vyskytují se také četné komorbidity. Ty jsou definovány jako projevy, které přímo s mechanizmem choroby nesouvisí, ale vyskytují se při SpA častěji než v běžné populaci. U SpA jsou nejčastější komorbidity častější infekce, osteoporóza, zvýšené kardiovaskulární riziko a onemocnění ledvin.