Zkušenosti s druhou linií léčby primární biliární cholangitidy

Problematika primární biliární cholangitidy je jedním z témat, jemuž se pravidelně věnují hepatologické odborné akce. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se v rámci 50. májových hepatologických dnů odborníci zaměřili na úskalí diagnostiky a léčbu tohoto autoimunitního onemocnění kyselinou obeticholovou ve druhé linii. V článku přinášíme souhrn poznatků, které zazněly na satelitním sympoziu společnosti AOP Health. Odborným garantem sympozia byl prezident kongresu a předseda České hepatologické společnosti prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.